Het besluit om oud te willen worden met je partner is een hele persoonlijke overweging. Er zijn wel een aantal factoren waar je naar kunt kijken bij deze overweging.

Emotionele verbondenheid: Kijk naar de kwaliteit van de emotionele band tussen jou en je partner. Voel je je emotioneel verbonden, gesteund en begrepen door hem of haar? Voel je je veilig om je emoties en gedachten met je partner te delen? Emotionele verbondenheid vormt de basis voor een langdurige relatie.

Communicatie en conflictoplossing: Hoe goed communiceren jij en je partner met elkaar? Kunnen jullie openlijk praten over gevoelige onderwerpen en conflicten op een constructieve manier oplossen? Of leiden veel gesprekken tot oeverloze discussies en ruzies, waar je niet uit komt?

Gemeenschappelijke waarden en doelen: Bekijk of jij en je partner vergelijkbare waarden en doelen hebben in het leven. Delen jullie belangrijke overtuigingen, interesses en visies voor de toekomst? Gemeenschappelijke waarden en doelen helpen bij het creëren van een bevredigend leven samen.

Veerkracht bij uitdagingen: Het leven brengt onvermijdelijk uitdagingen met zich mee. Hoe gaan jullie daar samen mee om? Zijn jullie in staat om samen te werken, elkaar steun te bieden in moeilijke tijden?

Een kijkje in de toekomst: Wanneer je je toekomst visualiseert, zie je dan dat je partner daar ook een rol in speelt? Kun je je voorstellen dat je samen ouder wordt? En welk gevoel heb je daar bij?

Het is goed om openlijk te communiceren met je partner over je gevoelens, verwachtingen en toekomstplannen. Een eerlijk en open gesprek kan helpen om wederzijdse verwachtingen duidelijk te krijgen en mogelijke zorgen of twijfels te bespreken.

Respect en waardering: Let op of er wederzijds respect en waardering is in jullie relatie. Respecteer je elkaars individualiteit, meningen en keuzes? Waarderen jullie elkaars kwaliteiten en bijdragen, ook al zijn jullie heel verschillend?

Intimiteit en seksualiteit: Voel je behoefte om te knuffelen en fysiek dicht bij je partner te zijn? Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten van een liefdesrelatie en kunnen bijdragen aan het versterken van de band tussen jou en je partner.

Gedeelde verantwoordelijkheid: Voel je je gesteund door je partner en heb je het gevoel dat jullie allebei voldoende bijdragen aan jullie huishouden, gezin, familie en sociale contacten?

Relaties zijn dynamisch. Er zijn ups en downs. Soms draagt de een iets meer bij aan de relatie dan de ander en dat geeft niets. In andere fases zal het misschien andersom zijn. Waar het om gaat is dat jullie allebei tevreden zijn met de invulling van de relatie. Met elkaar blijven praten is hierin het allerbelangrijkste.

Twijfel je of je door moet gaan met de relatie?

Relatietherapie kan duidelijkheid geven over hoe je gevoelens, je helpen de communicatie te verbeteren en om die beslissing over je toekomst weloverwogen te nemen.

Alex Berendsen


Alex Berendsen is relatietherapeut voor ondernemende stellen en individuen. Je kunt bij hem terecht voor relatietherapie in Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op om vrijblijvend kennis te maken.