Het begrip ‘innerlijk kind’ is iets waar steeds meer mensen mee bekend zijn. In de relatietherapiepraktijk komt de term ook vaker voor. Het innerlijk kind verwijst naar het deel in jou dat je ervaringen en emoties uit je kindertijd met zich meedraagt. Het innerlijke kind is dus niet letterlijk een kind, maar het deel in jou dat al je ervaringen als klein hummeltje representeert.

Dit zijn positieve ervaringen, negatieve ervaringen, overtuigingen die je gedurende je jonge jaren hebt opgedaan en angsten. Hoe je als klein kind bent behandeld, bepaalt hoe je bent gehecht.

Je kunt grofweg veilig gehecht zijn of onveilig gehecht. Ongeveer 40% van de kinderen is onveilig gehecht. Als je onveilig gehecht bent, betekent dit dat je onvoldoende bevestiging hebt gekregen dat je geliefd was of dat je aandacht tekort kwam.

Dit kan meerdere redenen hebben. Als een kind opgroeit in een omgeving van verslaving, criminaliteit, mishandeling of misbruik leidt dit meestal tot een onveilige hechting. Maar onveilige hechting kan ook veroorzaakt worden door ouders die niet weten hoe ze liefde moeten tonen, emotioneel niet in staat zijn om voor kinderen te zorgen of hun kinderen hard opvoeden.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat de negatieve emoties die gepaard gaan met een onveilige hechting onbewust meegenomen worden terwijl je volwassen wordt. Gevoelens als verlatingsangst, onzekerheid en boosheid kunnen zo ongemerkt de kop opsteken in een relatie, waardoor de verbinding met een partner nogal wat hindernissen kan ondervinden.

We hebben allemaal een innerlijk kind in ons, dat onze gevoelens, gedachten en gedrag beïnvloedt en ondanks dat veel mensen zich er niet bewust van zijn speelt het innerlijk kind dus een grote rol in ons gedrag binnen liefdesrelaties.

Het leren kennen en begrijpen van het innerlijk kind is belangrijk als je aan je relatie wilt werken. In de communicatie met je partner is het heel waardevol als je kunt voelen of jij als volwassene praat of dat je innerlijke kind aan het woord is. Wanneer je je emotioneler gedraagt dan gepast is voor de situatie is de kans groot dat je innerlijke kind getriggerd wordt.

Je partner heeft natuurlijk ook een verleden en een innerlijk kind. Dat maakt het soms gecompliceerd, want nu moet je rekening houden met twee volwassenen en twee kinderen binnen je liefdesrelatie. Maar door compassie te tonen en begrip te hebben voor beide innerlijke kinderen kunnen jullie conflicten, meningsverschillen en herhalende patronen beter snappen en samen oplossen.

Alex Berendsen


Alex Berendsen is relatietherapeut voor ondernemende stellen en individuen. Je kunt bij hem terecht voor relatietherapie in Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op om vrijblijvend kennis te maken.