EFT (Emotionally Focused Therapy), oftewel Emotiegerichte Relatietherapie, is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en hechting tussen partners in een relatie. Dr. Sue Johnson ontwikkelde deze therapievorm, die gebaseerd is op de hechtingstheorie. De hechtingstheorie stelt dat mensen van nature de behoefte hebben om zich emotioneel te hechten aan anderen.

EFT richt zich op het begrijpen en transformeren van de emotionele reacties en interactiepatronen tussen partners. Het doel is om negatieve reactiepatronen te doorbreken en de verbinding tussen koppels te herstellen.

Het proces van EFT bestaat uit drie fasen:

Het verkennen van de emotionele belevingswereld van beide partners en het identificeren van de negatieve interactiepatronen die zich steeds herhalen.

Het verdiepen van de emotionele betrokkenheid door het onderzoeken en begrijpen van de onderliggende emoties en behoeften van beiden.

Het creëren van nieuwe positieve manieren van communiceren en het versterken van de emotionele band tussen partners.

EFT werkt zo goed als relatietherapie omdat het de focus legt op de diepere emotionele verbondenheid tussen partners. Door de nadruk te leggen op het begrijpen en communiceren van emoties en behoeften, kunnen partners zich meer gehoord, begrepen en ondersteund voelen.

De hechtingstheorie, waar EFT op is gebaseerd, benadrukt dat een veilige emotionele band een essentiële basis vormt voor gezonde relaties. Wanneer partners zich emotioneel veilig en verbonden voelen, kunnen ze beter omgaan met conflicten, stress en uitdagingen in de relatie.

EFT heeft aangetoond effectief te zijn bij het verminderen van relatieproblemen, het vergroten van de tevredenheid en het versterken van de emotionele verbinding tussen partners.

De mate van effectiviteit van EFT is afhankelijk van de specifieke situatie en het koppel dat om hulp vraagt.

EFT moedigt het koppel aan om zich bewust te worden van hun eigen emoties en de emoties van hun partner. Door meer emotioneel bewust te worden, kunnen ze beter begrijpen wat er achter bepaald gedrag of reacties schuilgaat. Dit helpt bij het verminderen van misverstanden en het bevorderen van empathie.

Ruzies gaan vaak over dezelfde onderwerpen en het patroon van ruziemaken is vaak ook hetzelfde. Door bewustwording van deze patronen wordt het mogelijk om deze te doorbreken en op een gezondere manier met elkaar te communiceren.

Het herstellen van vertrouwen is belangrijk in een relatie. Pas wanneer er onderling vertrouwen is voelen beide partners zich veilig genoeg om hun diepste gevoelens met elkaar te delen.

Het doel van EFT therapie is langdurige en diepgaande resultaten. De therapie richt zich niet op oppervlakkige oplossingen voor specifieke conflicten. Er wordt echt gekeken naar de diepere dynamiek en hechtingspatronen van beide partners. Dit is de enige manier waarop positieve effecten blijvend kunnen zijn.

Alex Berendsen


Alex Berendsen is relatietherapeut voor ondernemende stellen en individuen. Je kunt bij hem terecht voor relatietherapie in Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op om vrijblijvend kennis te maken.